Starsze dzieci uczą się w małych grupach (do 6 osób)

 - zapewniamy zróżnicowane materiały dydaktyczne, interaktywne ćwiczenia, metody aktywizujące (Total Physical Response)

 - partnerem edukacyjnym naszej szkoły jest wydawnictwo direct language lab - poprzez metodę bezpośrednią Direct młodzi odkrywcy mogą wyruszyć krainę języka angielskiego, zdobywając nowe umiejętności skutecznie, w stymulującej do nauki atmosferze, poprzez szereg pytań, odpowiedzi, młodzież uczy się całościowego używania struktur językowych

-gramatyka wprowadzona w sposób przystępny, jest łatwa do zrozumienia a interesujące i aktualne pytania są dopasowane do potrzeb nastolatków

młodzież szkolna uczy się języka, nauka przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych ucznia, 

zapewniamy przygotowanie do egzaminów m.in. ósmoklasisty, maturalnych, FCE, CPE