dzieci od lat 4-7  uczą się angielskiego poprzez elementy metody Creative Early English, która ma na celu wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej poprzez działania twórcze, takie jak: aktywizacja zmysłu smaku, dotyku i węchu (gry, zabawy, odgrywanie scenek, teatrzyki czy śpiewanie piosenek)